Externé štúdiumSlovensko

Iniciatíva dajme deťom hlas

0

Na Slovensku boli školy dlhodobo zatvorené. Pandémia dala zabrať všetkým krajinám, ktoré sa túto situáciu snažili vyriešiť rôzne. Zatiaľ čo v prvej vlne zo strachu z neznámeho a z preventívnych dôvodov zavreli školy takmer všetky krajiny EÚ, situácia sa zmenila na jeseň. Napriek prichádzajúcej druhej vlne a zhoršeniu epidemiologickej situácie už krajiny nezatvárali školy z jedného dňa na druhý. Až na pár výnimiek.

...

V tomto prípade sa Slovensko zaradilo v nelichotivej štatistike ku krajinám, kde deti do školy nechodia. Patríme tak medzi 7 krajín EÚ, ktorým sa nedarí nájsť riešenie ako nezatvárať školy celoplošne. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl boli odkázaní na dištančné vzdelávanie jeden celý rok.

Dištančné vzdelávaniemôže takáto výuka nahradiť deťom školu?

Kvalita dištančnej výučby je otázna. Výsledky najnovších štúdií potvrdzujú, že žiaci neurobili počas dištančnej výučby žiadny pokrok. Nehovoriac o tom, že dopad sociálnej izolácie na psychiku mladých ľudí je ďalšia téma na diskusiu.

Rodiny, ktorých deti nemôžu ísť do školy sú pod enormným tlakom. Rodičia nahrádzajú vo veľkej miere učiteľov a zároveň dlhodobo prichádzajú o časť príjmov. Matky si veľmi ťažko hľadajú nové zamestnanie.

Iniciatíva Dajme deťom hlas

Iniciatíva Dajme deťom hlas vznikla v októbri 2020 s cieľom spájať rodičov, študentov, psychológov, učiteľov a ďalších podporovateľov požiadaviek zaradiť školy a vzdelávanie medzi priority aj počas pandémie a rozhodovať s rešpektom voči tým, ktorých sa rozhodnutia týkajú. 

Iniciatíva apeluje na to aby: 

 • sa hľadali riešenia
 • návrat detí do škôl patril i v čase pandémie medzi priority
 • sa pristupovalo s rešpektom a úctou k deťom, učiteľom, rodičom a všetkým, ktorí na vzdelávaní participujú 
 • sa upriamovala pozornosť na nepriaznivé vplyvy zatvorenia školy na deti

S týmito požiadavkami sa iniciatíva obrátila aj na Európsku komisiu, ktorej adresovala otvorený list.

...

Organizátori veria, že zapojenie EK do celého procesu monitorovania situácie, koordinácie úsilia a do poradenstva by inšpirovalo členské krajiny, ktoré podobne ako Slovensko mali školy v drvivej väčšine počas posledného roka zatvorené. Zároveň by krajiny boli nútené k príprave progresívnejších stratégií a vytvoreniu efektívnejšieho prostredia pre vzdelávanie, a to nielen po zvyšok pandemického obdobia.

V porovnaní 31 krajín OECD je Slovensko na 3. mieste v dĺžke zatvorenia stredných škôl.

Na Slovensku nebolo vzdelávanie prioritou ani počas prvej vlny pandémie. Napriek najlepšej epidemiologickej situácii sme školy otvorili medzi poslednými a väčšina detí sa dostala do školy až posledný týždeň školského roka.

V období viac ako jeden kalendárny rok tak boli:

 • stredné školy otvorené iba 34 dní
 • druhý stupeň ZŠ 44 dní 
 • vysoké školy boli celé obdobie zatvorené. 

Negatívne dôsledky dlhodobého zatvárania škôl:

 • diskriminácia v prístupe k vzdelávaniu 
 • systém nebol dostatočne pripravený na online vzdelávanie
 • sociálne slabšie rodiny boli znevýhodnené
 • chýbajúci plán pre školy a nejasná komunikácia hlavne pre študentov maturitných a posledných ročníkov, ktorých čakali prijímačky na stredné a vysoké školy
 • okrem prezenčnej výučby sa deti nemohli zúčastňovať ani aktivít zameraných na rozvoj talentu

Existuje dokonalá situácia?

Pandemická situácia sa vyvíja, tak ako sa vyvíjajú opatrenia s ňou súvisiace. Už nekontrolujeme hranice, nedodržiavame karanténu ani netrasujeme ako tomu bolo na začiatku. Zavreté podniky sa premenili na podniky s terasami, výdajné okienka fungujú neobmedzene. Prečo školy ostávajú stále zatvorené? Otvorenie škôl je totiž podmienené nedosiahnuteľným stavom 100% bezpečnosti.

Ambícia otvoriť školy celoplošne je teda veľmi ťažko realizovateľná. Kým sa zlepší situácia v jednom regióne, v druhom sa zhoršuje. Ľudia migrujú, cestujú v rámci Slovenska aj do zahraničia, v dôsledku čoho sa objavujú nové a nové mutácie.

Semafor pre školy

Momentálna sa pandemická situácia zlepšila a konečne umožnila deťom vrátiť sa do škôl. Školy sú otvorené na celkom Slovensku. Cieľom je v žiadnom prípade nedopustiť plošné zatváranie ani v prípade zhoršenia situácie. Ministerstvo školstva preto vypracovalo semafor, ktorý približuje situáciu každej školy individuálne. 

 • zelená 
  • škola nemá ani jedného nakazeného žiaka či učiteľa
  • funguje takmer ako v bežnom režime, no so sprísnenou hygienou
 • oranžová 
  • existuje podozrenie, že niektorý zo žiakov alebo zamestnancov školy má COVID-19
  • podozriví nesmú chodiť do školy; zamestnanci a ostatní žiaci, ktorí mohli s nimi prísť do kontaktu ostanú mimo školy až do ďalšieho rozhodnutia hygienikov
 • červená 
  • škola má jedného nakazeného učiteľa alebo dvoch a viac žiakov či nepedagogických zamestnancov
  • obmedzí sa počet žiakov v triedach, niektoré sa zatvoria a prejde na vyučovanie na diaľku. 

Čas ukáže, nakoľko bude táto stratégia úspešná. Jej cieľom je dosiahnuť, aby bolo zatváranie škôl opatrením, ktoré sa implementuje len v krajnom prípade a musí byť časovo obmedzené.

Foto: Unsplash

Projekt Skutočne zdravá škola

Previous article

Projekt Deti nepočkajú! a MyMachine

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.