Denné štúdiumExterné štúdiumSlovensko

Ako, kde a za akých podmienok na doplňujúce pedagogické štúdium

0
Teacher's desk with a color pencil, notebook and other equipment.

Ak ste ukončili vysokú školu a nemali ste možnosť pedagogického vzdelania, netreba zúfať. Dá sa k nemu dopracovať aj externou formou. Popri zamestnaní si tak môžete pokojne zvýšiť kvalifikáciu. Väčšina škôl, ktoré toto štúdium poskytujú, už s tým má nejaké skúsenosti. Poskytujú to viaceré univerzity na Slovensku. Sú školy, kde nájdete príjemné partnerské prostredie aj individuálny prístup. Dobré renomé býva aj pri zabezpečení pedagogickej praxe na cvičných školách. Aktualizovanie študijnej literatúry a učebných materiálov nie je tiež na škodu. Čo získate týmto štúdiom? Získanú kvalifikáciu využijete nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi.

...

Kto môže získať pedagogickú spôsobilosť? 

Doplnkové pedagogické štúdium je vzdelávací program, ktorý je štruktúrovaný do rôznych modulov. Na základný modul nadväzujú rozširujúce moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca. Vzdelávanie je určené na doplnenie kvalifikačných predpokladov na získanie pedagogickej spôsobilosti pre:

 • majstrov odbornej výchovy
 • pedagogických asistentov učiteľa
 • vychovávateľov pre školy a školské zariadenia
 • učiteľov pedagogických a sociálnych akadémií
 • získanie pedagogickej spôsobilosti v odbore cudzie jazyky
 • učiteľov akademických, umeleckých a odborných predmetov.

Kde môžete štúdium absolvovať?

Záujemcovia o DPŠ získajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. Týka sa to kategórií a podkategórií pedagogického zamestnanca. Podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia získajú kvalifikačný predpoklad vo svojej kategórii.

Prihlásiť sa môžu aj nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Okrem nich je to určené pre potencionálnych pedagogických zamestnancov a absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných odborov. Tieto programy sú akreditované a nájdete ich vo viacerých slovenských mestách. Vyberte si také, ktoré je pre vás najbližšie. 

Nachádzajú sa v Košiciach, Nitre, Prešove, Trnave, Bratislave i v Banskej Bystrici. Niektoré školy umožňujú, aby ste sa prihlásili napr. na UMB v Banskej Bystrici a študovať môžete v Žiline. Možností je viac, treba si len premyslieť, v ktorom meste je to pre vás najvýhodnejšie.

Formy štúdia a počet uchádzačov

Otvorenie týchto študijných programov závisí niekedy aj od počtu uchádzačov. Nie vždy máte zaručené, že sa s istotou otvorí vami vybrané miesto. Keď sa ukončí prihlasovanie a posúdenie prihlášok, dostanete oznámenie o prijatí alebo neprijatí. Ak záväzne potvrdíte prijatie na štúdium a bude dostatočný počet uchádzačov, vtedy sa štúdium otvorí. 

Formy štúdia sú:

...
 • denná prezenčná forma
 • externá dištančná forma

DPŠ sa realizuje ako štvorsemestrálne štúdium. Rozsah je najmenej 200 hodín v rámci jednotlivých študijných sústredení. Absolventi vysokých škôl neučiteľského smeru získajú pedagogickú spôsobilosť. Štúdium je ukončené štátnymi skúškami. Absolvent získava vysvedčenie alebo osvedčenie ako prílohu k svojmu diplomu.

Najobľúbenejšia forma štúdia je externá

Väčšina uchádzačov o DPŠ je zamestnaná. Študovať popri zamestnaní je niekedy oveľa náročnejšie. V takomto prípade je najvhodnejšia externá forma štúdia. O tento typ štúdia sa najviac uchádzajú tí, ktorí:

 • učia na stredných školách a plánujú aj naďalej na nich učiť
 • chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, ktorú využijú nielen v školstve
 • majú záujem o moderné trendy vo výchove a vzdelávaní
 • záleží im na ich vlastnom osobnom rozvoji.

Absolvent takéhoto štúdia získa:

 • pedagogickú spôsobilosť, s ktorou môže učiť na stredných a vysokých školách v SR
 • poznatky z oblasti výchovy a práce učiteľa so zameraním na žiaka
 • didaktické zručnosti pri využívaní vyučovacích koncepcií
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • poznatky zo psychológie užitočné nielen pre seba, ale aj pre poznanie iných.

 

DPŠ má miesto aj v zákone

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je možné prijať:

 1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý štúdium ukončil štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia.
 2. študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru.

Doplňujúce pedagogické štúdium je pre uchádzačov ponúkané pre špecifické predmetové zamerania, ktoré vyplývajú z akreditovaných študijných programov univerzít a ich organizačných možností. Stačí si teda podať prihlášku. Súčasťou býva aj životopis, úradne overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a potvrdenie o zaplatení poplatku.

Zhrnutie

Ak máte o takéto štúdium záujem, je najvyšší čas sa po nich poobzerať. Najskôr si rozmyslite, v ktorom meste to bude pre vás najideálnejšie. V prípade, že pracujete, potrebujete to skĺbiť. Ak bude určená online forma, vtedy vám to môže byť jedno. Vždy však musíte absolvovať nejaké návštevy materskej inštitúcie. Rozsah hodín je väčšinou všade rovnaký, odlišujú sa len rozvrhmi. Prednášky bývajú formou týždenných sústrení alebo piatky spojené s víkendom. Vášmu štúdiu by mala predchádzať aj dohoda so zamestnávateľom. Ak máte všetko premyslené, stačí si len podať prihlášku.

 

 

 

Zopár základných vecí, ktoré by ste mali vedieť o štúdiu psychológie

Previous article

Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.