Externé štúdium

Externé štúdium psychológie

0

Kde je možné študovať psychológiu externe?

Psychológia patrí k žiadaným odborom štúdia na Slovensku.  Niektorí sa pre toto štúdium rozhodnú na základe svojich záujmov, podľa predispozičných predpokladov, iní si vyberajú pretože je práca pre nich lákavá a prekvapivá. Záujemcov priťahuje povolanie, v ktorom sa naučia chápať a predvídať ľudské správanie.

...

Prečo si vybrať štúdium psychológie

 • Široká ponuka možností uplatnenia, keďže psychológia je súčasťou každodenného života
 • Poskytovanie lepšieho chápania vlastných a cudzích potrieb ako aj správania v rôznych situáciách
 • Rozvoj kritického myslenia
 • Komunikácia na lepšej úrovni, s dôrazom na riešenie problémov
 • Vedecké poznatky využívané v praxi s používaním psychologických metód
 • Uplatnenie v rôznych oblastiach
 • Oduševnená práca, ktorá ponúka pohľad do mysle a správania človeka

Charakteristika štúdia psychológie

Ľudia si vyberajú študovanie psychológie z rôznych dôvodov. Avšak dôležité je mať motiváciu a víziu budúceho uplatnenia. Slovenské stredné školy zatiaľ neposkytujú štúdium s povinným predmetom psychológia, táto možnosť je poskytovaná iba študentom v odboroch pedagogického, zdravotníckeho zamerania či na konzervatóriách preto sa často k základom dostáva až na vysokej škole.

Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť získať základné poznatky a porozumenie psychológie v jej hlavných oblastiach – poradenstvo, klinická prax, školstvo, sociálna oblasť, oblasť vývinu, pracovná a organizačná oblasť. Po bakalárskom stupni cesta vzdelania zvyčajne pokračuje, avšak aj absolvent bakalárskeho stupňa má možnosť uplatnenia napr. ako rehabilitačný pracovník alebo pracovník starostlivosti o deti.

Štúdium pokračuje magisterským stupňom. Ním dosiahnete úroveň, pri ktorej máte možnosť stať sa detským, školským či sociálnym psychológom. Magisterským titulom však cesta budúceho psychológa taktiež zvyčajne nekončí, pretože vedné disciplíny psychológie požadujú vyššie vzdelanie.  Študent pokračuje k rigoróznej skúške alebo k doktorandskému štúdiu. Cieľom celého vzdelania v oblasti psychológie je zoznámiť sa s rôznymi vednými oblasťami, ktoré poskytnú absolventovi celkový nadhľad na vnímanie ľudskej psychiky.

Psychológia je odborom, ktorý si vyžaduje mnoho času, vzdelania a hlavne praxe. Tá zahŕňa mnoho kurzov, výcvikov, atestácií, na ktoré budete potrebovať trpezlivosť, čas aj financie.

Externé štúdium psychológie

Po tom čo sme si v článku opísali výhody tohto odboru a jeho charakter, poďme si zodpovedať základnú otázku – Kde je možné študovať psychológiu externe?

Psychológia je rozsiahli odbor vyžadujúci mnoho teoretických aj praktických znalostí, ktorým je podmienený dostatok času. Záujemcom o odbor, ktorí popri svojom zamestnaní alebo iných činnostiach nemajú dostatok času, umožňuje externé štúdium nazrieť do štúdia psychológie. Za externú formu štúdia sa vyžadujú poplatky určované vysokou školou.

Na Slovensku poskytujú externú formu štúdia vysoké školy:

 • Bratislava
  • Univerzita Komenského
   • Štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie
   • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
   • Špeciálna pedagogika
   • Sociálna práca
   • Klinická psychológia
  • NEWTON University
   • Psychológia pre manažérov
   • Psychológia v manažmente
   • Talent manažment
   • Riadenie ľudských zdrojov
  • Paneurópska vysoká škola
   • Psychológia
   • Školská a pracovná psychológia
   • Školská psychológia
  • Prešov
   • Prešovská univerzita v Prešove
    • Všeobecná psychológia
   • Košice
    • Univerzita Pavla Jozefa Šafária
     • Sociálna psychológia a psychológia práce
    • Trnava
     • Trnavská univerzita v Trnave
      • Psychológia
      • Všeobecná a experimentálna psychológia
     • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
      • Psychológia
      • Všeobecná a experimentálna psychológia

 

...

 

Poznáte všetky vybrané slová po M? (ZOZNAM)

Previous article

Štúdium v zahraničí

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.