Magazín

Poznáte všetky vybrané slová po M? (ZOZNAM)

0

Vybrané slová predstavujú skupinu slov, v ktorých sa vždy a bez výnimky píše za obojakou spoluhláskou ypsilon (tvrdé „y”). Pravidlo existuje preto, lebo za obojakou spoluhláskou je možné písať mäkké „i” aj tvrdé „y”. Zoznam vybraných slov je na to, aby sme presne vedeli, v ktorých výrazoch je nutné použiť ypsilon.

...

Do zoznamu vyberáme tie slová, v ktorých sa ypsilon vždy píše za písmenom M. Celú skupinu slov nazývame vybrané slová po M a pre správne používanie je potrebné sa ich naučiť naspamäť. Školák, maturant, vysokoškolák aj každý tvorca textu po naučení týchto slov bude mať istotu, že pri jeho tvorbe neurobí chybu.

 • My (osobné zámeno), 1. osoba množného čísla
 • Mykať Sa
 • Mýliť Sa
 • Myslieť
 • Umývať Sa
 • Mydlo
 • Myš
 • Šmýkať Sa
 • Hmyz
 • Žmýkať
 • Priemysel
 • Myjava
 • Mýto
 • Mys
 • Zamykať
 • Hmýriť Sa
 • Priesmyk
 • Zmysel

Pozor na tieto slová

V modernom slovenčine existujú slová, ktoré znejú rovnako ako vybrané slová, no píšeme ich s mäkkým i.  Prinášame vám výber tých, ktoré sa používajú najčastejšie

Milka (čokoláda) sa podobá na mýlku (chybu), mys (goegrafický termín) sa podobá na miss (oslovenie pre slečnu/ adeptku v súťaži krásy).

 

Ktoré sú vybrané slová po R – (ZOZNAM) 

Previous article

Externé štúdium psychológie

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín