Slovensko

Projekt Deti nepočkajú! a MyMachine

0

Spojiť sa a viesť deti tým správnym smerom za vzdelaním. Treba nám viac takýchto projektov a iniciatív, lebo predsa “deti nepočkajú”, vzdelávanie treba podchytiť práve vtedy keď je nutné a nie čakať na zmenu.

...

O PROJEKTE

Projekt vznikol ako iniciatíva v prospech mladších detí na ktoré sa zatial nemyslelo.

Dlhodobo funguje projekt osvedčený vo viacerých krajinách, ktorý spája vysokoškolákov so zamestnávateľmi a s vedeckými pracovníkmi.

Myslieť však treba aj na mladšie ročníky, ktorým by mohla táto kooperácia tiež pomocť. Zámerom je prepojenie “od jaslí po vedu”

V rámci projektu Deti nepočkajú ide hlavne o:

 •  vytvorenie sietí a napojenia na rôzne vzdelávacie inštitúcie a to nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne /využitie partnerov vo Fínsku, na Islande a v Českej republike/.
 • podporu a pomoc pri konkrétnych krokoch na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania
 • medializáciu a zvýšenie povedomia o téme školstva 
 • podporiť inovácie 

Na zabezpečenie týchto cieľov by sa mali využiť prostriedky získané od nadácie

Active Citizens Fund – grant na 30 mesiacov.

ZÁMER PROJEKTU

Stretávanie a prepájanie rôznych aktérov z prostredia vzdelávania. Je ich naozaj veľa, ale samostatne nemajú takú silu niečo meniť alebo presadzovať. Aby prišlo k nejakým legislatívnym zmenám je nutné sa spájať. Vyžaduje si to však veľa rozhovorov, kooperácií, zmlúv, brainstormingov a nápadov.

Cieľom je viesť partnerské dialógy s konštruktívnymi nápadmi, výsledkami, myšlienkami a inšpiráciami a vytvorenie jednotnej fungujúcej platformy kde sú zapojení aj ľudia z praxe.

Zámerom je preto vytvoriť Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní tzv. SKAV.

...

SKAV bude slúžiť ako komunikačný most medzi touto platformou, ministerstvom aj zahraničnými partnermi.

 SKAV A JEJ ÚLOHY

SKAV bude zložená z rôznorodých zástupcov 12 cieľových skupín v 8 regiónoch Slovenska. Bude teda fungovať na regionálnej a aj celoslovenskej úrovni.

Výber týchto zástupcov je kľúčové –  mali by to byť ľudia z praxe, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s deťmi, aby sa vedelo následne overiť čo zo zmien funguje a čo nie.

Medzi hlavné úlohy patrí:

 • sledovanie legislatívnych a politických zmien v oblasti vzdelávania
 • vedenie dialógov s orgánmi verejnej správy s médiami
 • predkladanie proaktívnych návrhov riešení
 • a iné.

ĎALŠIE AKTIVITY PROJEKTU

 • Sieťovacie

Sieťovacie aktivity súvisia už so spomínanými aktivitami SKAV. Od septembra 2020 majú prebiehať pravidelné stretnutia SKAV na mesačnej báze so zámerom trvalej udržateľnosti.

 • Mediálne

Súvisia aj so symbolom kampane, ktorým je papierová lodička /je aj v logu/.

Počas prvej fázy projektu sa vyzbieralo 7800 papierových lodičiek – boli to odkazy od ľudí, aké zmeny by chceli v školách pre svoje deti.

Plánom je počas celého projektu natočiť 30 reklamných spotov s rôznymi osobnosťami na tému: „Akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku“.

Ďalej tvorba sochy, natočenie piesne s viacerými interpretmi a iné aktivity, ktoré tému školstva prinesú širokej verejnosti.

 • Odborné

Odborné aktivity hlavne na úrovni legislatívy školstva, ministerstva školstva a vzdelávacích inštitúcií.

 • Medzinárodné

Čerpanie inšpirácií v krajinách kde už tento systém funguje a spolupráca s Medzinárodným inštitútom a asociáciou slovenských vzdelávacích centier (ISEIA).

Výmena know – how s partnermi z Islandu, Fínska a Českej republiky.

 MyMachine

V súvislosti s projektom Deti nepočkajú je aj projekt MyMachine.

Program vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v šiestich krajinách. „Upriamuje pozornosť na potrebu a výhody prepájania neformálneho a formálneho vzdelávania.”

Tento projekt je výbornou kooperáciou vysokoškolských študentov s mladšími študentmi a žiakmi pri tvorení projektov a ich uvádzaní do praxe.

Pointa projektu je, že deti si vysnívajú nejaký nápada vysokoškoláci sa ho snažia spracovať do realizovateľnej podoby a výroba sa následne uskutoční na strednej odbornej škole. Takto podstatu priblížila Laura Dittel z Karpatskej nadácie, ktorá program administruje už piaty rok. Prepojí sa tak vysoká škola, stredná škola a základná alebo materská škola.

Počas prvých štyroch ročníkov sa v rámci MyMachine realizovalo dokopy 20 vynálezov a momentálne sa pracuje na ďalších 12 detských nápadoch. Týka sa to najmä vysokoškolákov na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave.

Z projektov, ktoré sa úspešne zrealizovali môžeme spomenúť napríklad levitujúcu stolička, prenosnú šmýkačku alebo upratovaciu kolobežku.

Iniciatíva dajme deťom hlas

Previous article

Svetové univerzity

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Slovensko