Slovensko

Projekt Skutočne zdravá škola

0

Konečne sa mnoho rodičov dočkalo a boli vypočuté ich prosby a priania smerované na zastaralé stravovacie normy v škôlkach a školách. Projekt Skutočne zdravá škola chce
priniesť revolúciu do školského stravovania
.

...

O PROJEKTE 


Tento projekt vznikol ako
reakcia na aktuálnu situáciu verejného stravovania a aj nárast civilizačných chorôb u detí a  dospelých na celom Slovensku.

Projekt sa snaží byť komplexným a pomáhať v rozvoji zdravého stravovania, vzdelávať a šíriť osvetu o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle. Učiť žiakov odkiaľ jedlo pochádza a ako sa správať k nemu aj vzhľadom na životné prostredie.

Zapojiť by sa mali materské školy, základné školy, stredné školy a postupne je cieľom projektu dostať sa aj do nemocníc, domov dochodcov a seniorských centier.

Za hlavné problémy súčasného systému sa považuje:

 1. používanie nekvalitných surovín
 2. nevyvážená strava
 3. nárast obezity
 4. nárast porúch príjmu potravy
 5. ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň

Ambasádorkou tohto programu je Anetta Vaculíková – Food Foundation Jamieho Olivera pre Slovensko v projekte Food Revolution. Založila aj občianske združenie, ako platformu pre nadšencov zdravého jedla a kvalitných potravín.

Program Skutočne zdravá škola vychádza zo skúseností rovnakého programu v Českej republike a vo Veľkej Británii (Food For Life Partnership – FFLP)

Do projektu FFLP sa zapojilo od roku 2005 viac ako 6000 škol. Jeho spoločenské, ekologické a ekonomické pozitívne prínosy vyzdvihol aj Zvláštny spravodajca OSN pre právo na potraviny.

...

AKÁ JE VÍZIA


Ako sme už spomenuli vyššie cieľom programu je
pomáhať vytvárať zdravé stravovacie prostredie a kultúru v stravovaní.

Zámerom je aby školy ponúkali zdravé, chutné, nutrične vyvážené jedlá. Ďalej vzniká potreba dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do škôl. 

Projekt získal aj podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jeho cieľom je aj zatraktívniť stravovanie v školskej jedálni, lebo mnohé deti ho nevyužívajú alebo cielene obchádzajú. Chcú stravovanie priblížiť stravovaniu v reštaurácii a to nielen zvýšením kvality surovín. Synergický efekt to  bude mať  aj pri podpore lokálnych farmárov a výrobcov, ktorí budú suroviny dodávať.

Skutočne zdravá škola má prínos pre deti:

 1. umožní deťom, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje alebo vyrába
 2. vysvetľuje vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú
 3. naučí ich základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny
 4. učí deti aby si jedlo vážili a neplýtvali ním

 KONKRÉTNE ZMENY, KTORÉ BUDETE VIDIEŤ

Vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa doplnania aj aplikácie, ktoré upravujú stravovanie a normy a receptúry.

Vedúcim školských jedální sa tak uľahčí aj práca pri plánovaní jedál, kalkulácií a pri úprave aktuálnych noriem a receptúr.

Upravené receptúry budú reflektovať aktuálne nutričné odporúčania pre deti, čo je dôležité pri prevencii chronických ochorení ako cukrovka, rakovina, hypertenzia a podobne.

Podávané jedlá budú:

 1. pripravované iba z čerstvých potravín bez použitia dochucovadiel
 2. zvýši sa množstvo zeleniny
 3. zvýši sa podávanie celozrnných obilninových výrobkov a rastlinných bielkovín
 4. zníži sa podiel pridaného cukru
 5. celkovo budú receptúry nutrične vyváženejšie.

ODBORNÝ GARANT PROGRAMU


Garantom projektu sa stala odborná platforma, ktorá nesie názov
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP) – založili ju lekári, vedci, športoví fyziológovia a iní špecialisti z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie. Ich zámerom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí žijúcich v Slovenskej republike.

Úlohou Garanta projektu Skutočne zdravá škola, a teda organizácie „Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP)“ je zabezpečovať odbornú stránku projektu, ktorá spočíva predovšetkým v analýze a kontrole obsahovej stránky metodických materiálov k projektu.

Program prebieha aj pod záštitou magistrátu hl. mesta Bratislava v roku 2021.Vďaka podpore hl. mesta Bratislava  sa realizuje prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu.

AKO VIETE V TOMTO PROJEKTE POMÔCŤ


Aj jednotlivec sa vie zapojiť do tejto iniciatívy a prispieť k lepšiemu stravovaniu na školách.

Pár príkladov:

 1. Podporiť sa dá projekt finančne – ľubovoľný príspevok na účet číslo SK2183300000002901829114 s predmetom podporujem Skutočne zdravú školu 
 2. Staňte sa regionálnym koordinátorom – viete spolupracovať podľa svojich vlastných možností  – ide o vytvorení siete spolupracujúcich subjektov 
 3. Napíšte príklad dobrej praxe – ak si myslíte, že vo Vašej škole varia podľa princípov Skutočne zdravej školy, navrhnite vašu školu ako príklad dobrej praxe.
 4. Dajte o iniciatíve vedieť vašim známym a priateľom – môžete tak urobiť zaslaním web stránky alebo odkazov na sociálne siete
 5. Pridajte si projekt na Facebooku alebo Instagrame aby ste sa dozvedeli o každej novinke
 6. Informujte o programe Skutočne zdravá škola riaditeľa či riaditeľku vašej školy – ak máte záujem, aby vaše deti chodili do Skutočne zdravej školy, napíšte o programe riaditeľovi alebo riaditeľke.

AKÉ SÚ PRÍNOSY PRE ŠKOLU  A JEJ ZRIAĎOVATEĽOV

Tento program má výhody nielen pre deti, rodičov, či personál školskej jedálne. Pre zriaďovateľov škôl má tento program takisto prínos a to hlavne:

 1. Získanie prestíže a dobrého mena v spoločnosti , ako škola , ktorej záleží na tom aby bola “skutočne zdravá”
 2. Celospoločenský prínos svojmu mestu , pretože : Zdravá škola = zdravé deti, zdraví žiaci = zdravá generácia = v budúcnosti zdravé mesto so zdravými občanmi
 3. Zlepšenie ekonomického rozvoja celého regiónu – školské jedálne budú nakupovať lokálne suroviny od miestnych poľnohospodárov, výrobcov remeselných potravín a distribútorov

AKO ZAPOJIŤ ŠKOLU DO PROGRAMU

Do konca roka je na pláne prijať do programu okolo 80 škôl z celého Slovenska.

Aby ste mohli Vašu školu zapojiť do programu musíte urobiť pár krokov:

1. pred registráciou

Pred registráciou by ste si mali prečítať víziu, čo reálne sa realizuje a aké sú výhody a dôvody pre školu.

Ďalej si musíte preštudovať či spĺňate kritéria Skutočne zdravej školy, lebo ich splnenie je potrebné k obdržaniu certifikátu.

Následne sa vyplní registračný formulár, po ktorom sa ozve koordinátorka programu a celý proces transformácie sa naštartuje.

2. po registrácii

Po registrácii Vám bude pridelená koordinátorka projektu , ktorá Vás povedie celým procesom, budete dostávať informácie o akciách vo Vašom regióne.

Získate prístup k návodom a metodickým materiálom ako splniť požadované kritériá.

Budete mať prístup k vlastnej stránke a vlastnému blogu, kde budete môcť informovať verejnosť o Vašom postupe a dianí v škole.

Stanete sa členom sieti škôl , ktoré si navzájom radia a pomáhajú. A budete zaradení do zoznamu škôl.

3. po splnení kritérií

Keď splníte všetky požadované kritériá môžete používať logo ocenenia, nálepku a certifikát, ktorý môžete používať vo Vašej škole a propagačných materiáloch. Budete pozvaní na všetky akcie, webináre, semináre, prednášky a slávnostné ocenenia organizované Skutočne zdravými školami.

Ak sa Vám projekt páči, sledujte našu stránku , kde Vám predstavíme postupne ja ďalšie projekty.

Foto:Unsplash

 

Kompletný prehľad stredných škôl na Slovensku

Previous article

Iniciatíva dajme deťom hlas

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Slovensko