Magazín

Pedagogické minimum – Čo je to?

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogického vzdelania a získania plnej učiteľskej kvalifikácie na vyučovanie predmetov v určitej odbornosti. Mnohí absolventi neučiteľských odborov vysokoškolského štúdia ...

Posts navigation