Magazín

Ako znie pravidlo o rytmickom krátení? Máme odpoveď!

0

Pravidlo rytmickom krátení je veľmi jednoduché a vychádza zo zásady, že v jednom slove nemôžu po sebe nasledovať dve dlhé slabiky. Toto pravidlo sa týka tvorenia slov aj rôznych tvarov. Aby sa zabezpečil rytmus reči, zaviedli jazykovedci pravidlo o rytmickom krátení, ktoré si vysvetlíme podrobnejšie.

...

Zaujímavosťou je, že podobné pravidlo nemá žiadny slovanský jazyk – slovenčina je v tomto ohľade jedinečná. V češtine sa sú možné dve aj tri dlhé slabiky v jednom slove. Príkladom je sloveso zpívání (spievanie).

Znenie pravidla

Pri tvorení slov a tvarov nemôžu v jednom slove po sebe bezprostredne nasledovať dve (a už vôbec nie tri) dlhé slabiky. Ak by mali po sebe nasledovať, nasledujúca slabika sa kráti. Pri skracovaní sa dlhé samohlásky a dvojhlásky menia na príslušné krátke samohlásky podľa nasledovného kľúča: á/a, é/e, í/i, ý/y, ó/o, ú/u, ia/a, ie/e, iu/u, ô/o.

Príklady

Podstatné mená

čísla – číslam, čísla – číslach

miesta – miestam – miestach

sídla – sídlam – sídlach

kliešte – kliešťam – kliešťach

...

 

pacientkam – pacientkach,

pohľadávkam – pohľadávkach

sieťam – sieťach

mliekar, rozprávkar, poviedkar, lahôdkar, frézar, prevádzkar, škôlkar, pamiatkar

lekárnik, žalárnik, hájnik, vrátnik, dáždik

papiernictvo, lekárnictvo, súdnictvo

 

Slovesá

striehnu, vládnu, lámu, šliapnu, pŕchnu

čítavam – čítavaš – čítava – čítavame – čítavate

strúhavať, písavať, premietavať

 

Zdrobneniny

vlákno – vlákenko (nie vlákienko)

krídelko, písmenko, súkenko

 

Prídavné mená

telefónny (nie telefónný)

mliečny, smiešny, archívny, tvárny, kŕmny, múčny

taliansky, španielsky, čínsky, trójsky, oceánsky, dcérsky, európsky

roľnícky, panovnícky, banícky

Výnimky z rytmického krátenia

Pravidlo o rytmickom krátení, inak známe aj pod názvom rytmický zákon, má aj svoje výnimky. V týchto prípadoch sa po dlhej  slabike nasledujúca slabika nekráti.

Príklady

prítmie – prítmia – prítmiu – prítmí

líščí liščieho – líščiemu – líščích

kohútí, páví, krokodílí, vtáčí, diviačí, netopierí, býčí

lekrární, čakární, schôdzí, sklární, spální, klieští, strojární, pekární, (G., množ.č., ž.rod)

výhier, krídiel, písiem, čísiel, sídiel, úplatkárstiev (G., množ.č., vzory žena, ulica, mesto)

tretíkrát, párkrát, pätnásťnásobný, jdenásťmiestny, šéftréner

niečí, niečia, niečie, niekým, bohviečím, nieviemčí

Slabika – čo to je?

Najmenším prvkom zvukovej reči je hláska (p,t,a,d,č), ktorá je v písomnom prejave reprezentovaná písmenom. Hlásky sa spájajú a tvoria slabiky. V slove sa nachádza toľko slabík, koľko je v ňom samohlások – dlhých aj krátkych.

Príklady na jednoslabičné slová: dom, jas, kat, lúč, syn, …

Príklady na dvojslabičné slová: mama, drevo, chyba, mraky, …

Príklady na viacslabičné slová: kukurica, drevotrieska, novostavba, autoservis, …

Špeciálne postavenie medzi hláskami majú v slovenčine dve spoluhlásky, ktoré zastupujú samohlásky a sú slabikotvorné tam, kde sa v slabike žiadna samohláska nenachádza. Sú to slabikotvorné r, l spolu s dlhými variantami ŕ,ĺ. V slovenčine máme  takých slov veľké množstvo.

Príklady: krk, vlk, stĺp,vŕba, srnka, …

 

Prečo používať VPN pri hraní hier?

Previous article

Ako sa obliecť na skúšku? Tu je zopár rád pre všetkých študentov

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín