Magazín

Postgraduálne štúdium – Všetko, čo potrebujete vedieť

0

Končíte II. stupeň štúdia vysokej školy a rozmýšľate akým smerom sa uberať ďalej? Vaše možnosti pravdepodobne závisia od typu študovaného odboru. Ak sa zamýšľate čo ďalej, viete si vybrať medzi ukončením štúdia vysokej školy so získaním titulu a následnou prácou v študovanom obore, alebo môžete posunúť svoje edukačné ciele vyššie. V tomto článku si priblížime tú druhú z možností. Pozrite sa na to, čo znamená  postgraduálne štúdium, aké povinnosti a výsledky tento status štúdia prináša a na čo sa pripraviť.

...

Čo je to postgraduálne štúdium?

Postgraduálne štúdium môžeme označiť ako medzník medzi študijným životom a tým pracovným. Je to tak, pretože postgraduálne štúdium na slovenských vysokých školách je označené ako III. stupeň vysokoškolského štúdia. K postgraduálnemu štúdiu sa dostanú iba študenti, ktorí úspešne absolvujú II. stupeň štúdia vysokej školy a sú už teda absolventmi s titulmi. Cieľom študenta postgraduálneho štúdia je dosiahnutie vyššieho akademického titulu – PhD. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa vám bude trvať 3 až 4 roky v dennej forme.

Vybrať si cestu postgraduálu – doktorandského štúdia, znamená zamerať sa na vedeckú oblasť konkrétneho odboru. Tá zahŕňa najmä samostatnú prípravu v rámci štúdia a sústredenie na napísanie dizertačnej práce, ktorá je súčasťou dizertačnej skúšky vykonávanej pred odbornou komisiou. Vedecká oblasť pri postgraduálnom štúdiu obsahuje aj pravidelné publikácie od študenta a vykonávanie pedagogickej činnosti.

Na čo sa pripraviť?

 • Doktorandské štúdium si nepredstavujte ako výučbu v prvých dvoch stupňoch vysokej školy. Základom postgraduálu je samostatnosť a samo štúdium.
 • Napriek tomu, že štúdium nevyžaduje povinné pravidelné absolvovanie hodín, k získaniu statusu doktoranda vedú mnohé povinnosti – písanie dizertačnej práce, pravidelné publikácie, pedagogická činnosť.
 • Mnohí doktorandi vyučujú, pomáhajú profesorom s povinnosťami a sú aktívnou súčasťou akademickej pôdy. Očakávať môžete vyučovanie do 4 hodín týždenne.
 • Medzi súčasť výučby patrí aj zastávanie roly školiteľa pre nižšie akademicky postavených študentov, pri písaní ich bakalárskych prác a pri posudkoch k diplomovým prácam.
 • Študenti postgraduálu reprezentujú školu propagovaním akademickej pôdy a prezentovaním štúdia pre potenciálnych študentov.
 • Negatívnou stránkou PhD. štúdia je miera praxe. Mnohí budúci zamestnávatelia očakávajú istú mieru praxe. Avšak, študent postgraduálneho štúdia je v celku časovo vyťažený a priestor na zamestnanie popri štúdiu nie je príliš realistický.

Prečo si prehĺbiť vzdelanie postgraduálom?

 • Prospešné zvýšenie miery odbornosti a špecializácie, najmä pri zamestnaniach ako lekár alebo právnik.
 • Získate medzinárodne uznávaný titul PhD.
 • Ak vás baví akademická pôda, štúdiom si nie len prehĺbite vaše vzdelanie a získate vyššiu kvalifikáciu. Výhodou je štipendium, ktoré vám plynie štatútom študenta doktorandského stupňa.
 • Študenti pod 30 rokov nie sú povinný platiť dane a odvody. Zdravotné odvody sú za nich uhrádzané štátom.
 • Širšie priestor pre vzdelávanie na konferenciách, pri práci na projektoch, na zahraničných veľtrhoch či podujatiach
 • Možnosti cestovania spojené s rozvojom vzdelávania.

 

Motivačný list na vysokú školu – Na toto nezabudnite!

Previous article

4 rady, ako nájsť dobrú letnú brigádu

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín