Magazín

Pomnožné podstatné mená a ich vzory – Poznáte všetky?

0

 

...

Podstatné mená (substantíva) majú za úlohu pomenúvať osoby, veci, zvieratá, deje, vlastnosti aj stavy. Zároveň sú podstatné mená plnovýznamový slovný druh a dokážeme ich skloňovať (ohybný slovný druh).

Pomnožné podstatné mená sú skupina slov, ktoré majú len gramatické tvary množného čísla napriek tomu, že pomenúvajú jednu vec. Príklad: hrable, osýpky, pľúca, nohavice.

Vzory pomnožných podstatných mien

Aj pri pomnožných podstatných menách určujeme gramatické kategórie, konkrétne rod, číslo, pád. Vzor nie je gramatickou kategóriou, ale pri práci s podstatnými menami je mimoriadne užitočný.

Vzory pomnožných podstatných mien sú: dub, stroj, žena, ulica, mesto srdce. Jednotlivé vzory zaraďujeme ku konkrétnym rodom (M, Ž, S) nasledovne:

Mužský rod: dub, stroj

Ženský rod: žena, ulica

Stredný rod: mesto, srdce

...

Ako určiť vzor pomnožného podstatného mena

Postup pri určovaní vzoru pomnožného podstatného mena začína upriamením pozornosti na koncovku pomnožného podstatného mena v nominatíve (kto?/čo?) a datíve (komu?/čomu?).

 

Po zistení koncovky hľadáme rovnaké zakončenie medzi jednotlivými vzormi. Ak sa koncovka zhoduje so vzorovým podstatným menom, proces určenia vzoru je hotový.

Príklad

    • pomnožné podstatné meno: vráta
    • slovo vráta je zakončené na samohlásku -a.
    • medzi jednotlivými vzormi hľadáme rovnaké zakončenie
  • pozor, aj vzor musí byť v množnom čísle
    • jediným vzorom, ktorý je množnom čísle zakončený na –a, je vzor mesto/mestá

Výsledok: pomnožné podstatné meno vráta sa skloňuje podľa vzoru mesto

Nevyskytujú sa len v slovenčine

Pomnožné podstatné mená nie sú špecialitou slovenského jazyka. Vyskytujú sa aj v iných jazykoch. Pomerne často na ne natrafíte v angličtine. Príkladom sú výrazy: scissors, trousers.

Pozor na hromadné podstatné mená

Hromadné podstatné mená a pomnožné podstatné mená sú dve rôzne skupiny slov. Aj keď na prvý pohľad ide o tie isté slová, nenechajte sa zmiasť.

Rozdiel spočíva v tom, že pomnožné podstatné mená pomenúvajú jednu vec prostredníctvom množného čísla, hromadné podstatné mená majú tvar jednotného čísla, ale označujú viac vecí toho istého druhu – riad, mládež, lístie.

 

4 rady, ako nájsť dobrú letnú brigádu

Previous article

Ktoré sú gramatické kategórie podstatných mien – KOMPLETNÝ ZOZNAM

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín