Denné štúdiumExterné štúdium

Študentská pôžička: Ktorá je najvýhodnejšia?

0

Vzhľadom na rastúce finančné nároky štúdia sú študentské pôžičky v súčasnosti čoraz vyhľadávanejšie. Môžete ju získať buď prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, alebo prostredníctvom bánk. Každý z týchto úverov má svoje výhody a nevýhody. V článku si preto povieme, ako si vybrať študentskú pôžičku čo možno najvýhodnejšie. 

...

Kedy siahnuť po študentskej pôžičke?

Odpoveď je jednoduchá. Po študentskej pôžičke je rozumné siahnuť vtedy, pokiaľ vám chýba dostatok finančných prostriedkov na pokrytie štúdia alebo sa vám vyskytnú nečakané výdavky a nechcete zaťažovať rodičov. V dnešnej dobe sa stáva čoraz obľúbenejšie aj štúdium v zahraničí, pri ktorom je študentská pôžička ideálnym riešením pokrytia finančných nákladov na rozbeh a preklenutia prvých mesiacov v cudzine.

Dôležité je preto zvážiť si výšku pôžičky. Nezabudnite, že tieto peniaze budete musieť po ukončení štúdia splatiť. Nie je preto rozumné požičať si viac, ako naozaj potrebujete. V tomto smere je ideálne zvážiť aj náplň vášho štúdia a vyhliadky na budúce zamestnanie. NBS totiž upozorňuje na potenciál ďalšej finančnej krízy, ktorý by mohol spočívať práve v neuvážených študentských pôžičkách. 

Ako je to možné? Ak si napríklad študent zoberie študentskú pôžičku v maximálnej výške s potenciálom na budúci a stály vysoký príjem (štúdium ekonomiky, podnikania, managementu, práva…), malo by byť všetko v poriadku. Horšie na tom ale môže byť študent, ktorý si za svoj predmet štúdia vybral humanitné vedy, kde sú vyhliadky na vyšší príjem po skončení štúdia rozhodne horšie. 

Na Slovensku našťastie nie je situácia taká vážna, ako napríklad v USA, kde sa výška študentských pôžičiek pohybuje rádovo v stotisíc dolároch. Avšak aj napriek tomu treba byť v tomto smere opatrný.

Fond na podporu vzdelávania

Prvou možnosťou, po ktorej môžete v súvislosti so študentskou pôžičkou siahnuť, je Fond na podporu vzdelávania. Hlavným rozdielom v porovnaní s bankovými produktmi je maximálny limit požičanej sumy, ktorý je v tomto prípade výrazne nižší. Tento spôsob vybavenia študijnej pôžičky je preto vhodný najmä vtedy, pokiaľ vám bude stačiť aj menej financií. 

Vo všeobecnosti sa dá o tejto možnosti povedať, že ide o pôžičku na vzdelanie bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pochopiteľne, pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky, napríklad ak študent kvôli materskej a rodičovskej dovolenke prerušil štúdium.

Vedeli ste, že… 

… študentskú pôžičku si môžete vybaviť aj z pohodlia domova, a to bez zbytočného dokladovania príjmu alebo účelu použitia? Stačí vám iba občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Online študentskú pôžičku si vybavíte tu.

...

Poplatky a parametre študentskej pôžičky

Pripravili sme pre vás najdôležitejšie informácie na získanie študentskej pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania:

 • Doba splatnosti je od 5 do 10 rokov.
 • Minimálna výška pôžičky je 500 € a maximálna 8 000 €.
 • Úroková sadzba sa môže meniť, v priemere sa však pohybuje na úrovni 3,00 % ročne.
 • Vybavenie úveru, mimoriadne splátky a predčasné splatenie je bez poplatku.

K tomuto treba dodať, že maximálna výška pôžičky 8000 € je len pre študentov III. vysokoškolského stupňa. Pre študentov II. vysokoškolského stupňa je tento limit stanovený na 5000 €.

Podmienky

Podmienky získania študentskej pôžičky súvisia so štúdiom, ktoré je alfou a omegou získania tohto typu pôžičky. Ide o nasledovné typy štúdia:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo aj na zahraničnej vysokej škole.
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo aj na zahraničnej vysokej škole.
 • III. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo aj na zahraničnej vysokej škole,
 • Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike – podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Študentská pôžička prostredníctvom banky

Ďalšou možnosťou, ako získať študentskú pôžičku, je prostredníctvom bankového produktu. Podmienky sú v zásade podobné, ako je tomu pri Fonde na podporu vzdelávania. Aj tu je na prvom mieste štúdium. 

Banka vám však dokáže poskytnúť výrazne vyššiu sumu na štúdium, ktorá sa môže vyšplhať až do 35000 €, avšak na mierne vyšší úrok ako v predchádzajúcom prípade. Táto finančná čiastka už ale dokáže pokryť takmer celé náklady na štúdium vo väčšine vysokých škôl na Slovensku.

Poplatky a parametre pôžičky

Vo všeobecnosti najdôležitejšie parametre na získanie pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov vyzerajú nasledovne:

 • Doba splatnosti je od 1 do 8 rokov.
 • Minimálna výška pôžičky je 300 € a maximálna 35 000 €.
 • Vybavenie pôžičky, mimoriadne splátky a predčasné splatenie sú bez poplatku.
 • Úroková sadzba je od 4,49 % ročne (môže sa meniť).

TIP

Vzor žiadosti o pôžičku a vzor zmluvy o pôžičke nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podmienky

Pochopiteľne, aj banky bude na prvom mieste zaujímať, či ste študentom vysokej školy. Mali by ste byť študent:

 • dennej formy vysokoškolského štúdia – už od prvého ročníka,
 • vysokej školy na Slovensku alebo v zahraničí,
 • vo veku od 18 do 26 rokov – v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dosiahnuť 26 rokov.

Ako môžete vidieť, v porovnaní s Fondom na podporu vzdelávania je tu najmä vekové obmedzenie. V jeho prípade totiž vek nehrá žiadnu úlohu a kľudne môžete presiahnuť aj viac ako 26 rokov. Dokonca ani nevadí, že ste už predtým jednu alebo viacero vysokých škôl vyštudovali.

Rovnako pamätajte, že poskytnutie pôžičky prechádza v banke schvaľovaním a nemusí ju automaticky získať každý študent. Oproti iným pôžičkám má však tú výhodu, že ju môžete začať splácať až po ukončení štúdia, a to pri výhodnej úrokovej sadzbe. Niekedy nemusíte ani dokladovať príjem. 

Naopak, nevýhodou je, že banka zvyčajne vyžaduje ručiteľa – osobu s pravidelným príjmom, najčastejšie rodiča.

Záver

Na vybavenie študentskej pôžičky máte dve možnosti. Buď pôjdete cestou Fondu na podporu vzdelávania, alebo využijete bankový produkt. Aj jedno aj druhé má svoje výhody a nevýhody. 

V prípade bankového produktu je tu najmä vekové obmedzenie, pričom pôžička prechádza v banke schvaľovaním a nemusí ju získať každý študent. Finančný limit poskytnutej pôžičky je však v banke vyšší. Jediná podmienka, ktorá spája obe možnosti je, že musíte študovať na vysokej škole.

5 vecí, ktoré nesmú chýbať žiadnemu študentovi

Previous article

Posilnite svoju imunitu a mozog pomocou konopných (CBD) kapsúl

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.