Magazín

Úradné preklady sú súčasťou administratívy študijných pobytov

0

Medzinárodná mobilita študentov dnes prebieha oveľa jednoduchšie ako pred pár rokmi. Administratívne kroky sú jednoduchšie už v procese podávania prihlášok, prijímania a zápisu. Tak sa rôzne študijné pobyty stávajú rýchlou formou, ako zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, ako si rozšíriť obzory a do budúcna si podporiť kariérny rast. Mnohé sa však od študentov vyžaduje aj naďalej – nielen slovom, ale aj písmom oslovovať zahraničné inštitúcie. Pritom sa neraz študenti stretnú s požiadavkou úradného prekladu. Čo je to?

...

Čo má študent vedieť o úradných prekladoch?

Synonymicky označované ako súdne alebo overené preklady vyhotovuje znalec – úradný prekladateľ po absolvovaní jazykových skúšok vedených Ministerstvom spravodlivosti SR.

O úradný preklad žiadame, keď súrne potrebujeme dokladovať správnosť prekladu, resp. významovú zhodu s priloženým originálom textu. Výhodou je, že na najrozšírenejšie jazykového kombinácie sa špecializuje väčšina úradných prekladateľov. V prípade, že vás tlačí čas, úradné preklady angličtiny si viete vybaviť v bleskových termínoch.

Aj keď požiadať o ich vyhotovenie môžeme telefonicky či mailom, ideálne, keď po prevzatí máme úradný preklad v papierovej podobe. S tým súvisí požiadavka previazaného prekladu trikolórou s prekladateľskou doložkou pečiatkou úradného prekladateľa.

Bližšie informácie môže získať študent na konzulárnych službách

Zahraničný pobyt je rôznorodý proces, ktorý závisí na podmienkach a právach tuzemských inštitúcií. Môže sa stať, že niekde je natoľko zjednodušený, až študenta zbavuje povinnosti vybaviť si úradný preklad registra trestov. Pre zbytočné nepríjemnosti zefektívňujú komunikáciu konzulárne služby na príslušných slovenských veľvyslanectvách. Týkajú sa aj výpisov registra trestov, jeho podmienok podania a náležitostí, bez ktorých by boli bezpredmetnými.

Zdroj obrázku: Antonio Guillem / Shutterstock.com

Akciový index S&P 500: Stručný prehľad histórie a investičných možností

Previous article

Detský zimný overal – ako vybrať správny strih?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín