Magazín

Koľko stojí priemerne rok štúdia na slovenskej vysokej škole?

0

Na rozdiel od mnohých krajín vo svete je štúdium na vysokej škole na Slovensku zadarmo. Bezplatné štúdium je dokonca garantované ústavou SR. Ide však iba o zdanie. Vysokoškolský život sa v poslednom období študentom poriadne predražil. O tom, koľko stojí vysokoškolské štúdium na Slovensku, si povieme v našom článku.

...

Školné

Podľa informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR študent v dennej forme štúdia neplatí školné. Nemôže ale prekročiť štandardnú dĺžku študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia je pritom individuálne určená jednotlivými študijnými programami. Pri bakalárskom štúdiu treba počítať s tromi, respektíve štyrmi rokmi.

V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium na vysokej škole. Avšak iba v prípade, že toto štúdium nebolo spoplatnené – štúdium na súkromnej vysokej škole, štúdium v cudzom jazyku alebo externá forma štúdia.

Školné nemusíte platiť ani v prípade, ak študujete študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia (v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu). Rovnako nič neplatíte ani vtedy, ak prekročíte štandardnú dĺžku štúdia a v poslednom roku štúdia vám bolo poskytnuté sociálne štipendium.

Maximálne školné v dennej forme štúdia (okrem programov v cudzom jazyku) je pritom ohraničené päťnásobkom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom. Základ na určenie školného a poplatkov s ním spojených nájdete TU.

Vedeli ste, že…

…ak študujete dennou formou na verejných vysokých školách viac programov dennou formou, musíte si vybrať, v ktorom študijnom programe chcete študovať bezplatne?

Základné poplatky

Hoci nemusíte platiť školné v štandardnej dĺžke denného štúdia na verejných vysokých školách, aj tak žiadne štúdium na vysokej škole nie je celkom zadarmo. Spájajú sa s ním totiž aj ďalšie výdavky, ktoré stoja nemalé peniaze. Už len poplatok za prijímacie konanie na slovenských verejných vysokých školách sa pohybuje v rozmedzí od 25 až do 50 eur – záleží to od podmienok jednotlivých škôl a fakúlt.

Treba tiež myslieť na to, že každý študent potrebuje študentskú kartu ISIC. Pre prvákov to znamená v priemere približne 20 eur. Študenti vyšších ročníkov si platia iba za predĺženie platnosti tejto karty, avšak poplatok je už v tomto prípade nižší.

...

Bývanie

Výdavky za bývanie tvoria pre mnohých študentov najdrahšiu položku spomedzi výdavkov na štúdium. Pokiaľ študent býva na priváte v prenajatom byte, sú tieto výdavky ešte vyššie. Platí to najmä vtedy, ak študujete v Bratislave alebo Košiciach. Cena ubytovania na internáte sa pohybuje v priemere približne od 70 do 120 eur za mesiac.

Stravovanie

Druhou položkou, ktorá vám významne odkrojí z rozpočtu na štúdium, je stravovanie. Výdavky za stravovanie dokážete do istej miery ovplyvniť. Všetko záleží od vás a podmienok, ktoré vás v tomto smere uspokoja. Niekto si prináša suroviny z domu od rodičov a na internáte si varí. Niekto zase využíva školské obedy a večere.

Pokiaľ nemáte veľkú obľubu vo varení, ktoré je jednoznačne finančne najvýhodnejším riešením, ideálnou možnosťou je stravovanie v školských jedálňach. So študentským preukazom si môže študent vybrať z celkom slušného výberu jedál za približne 2 eur. Za stravovanie tak v priemere miniete od 90 do 130 eur za mesiac.

TIP

Predtým, ako svoje dieťa pošlete na vysokú školu racionálne zvážte, či štúdium zvládnete financovať Jedným z rozumných riešení pre rodičov, ako finančne zabezpečiť svojmu dieťaťu bývanie počas štúdia na vysokej škole ako i ďalšie výdavky spojené so štúdium, je rýchla pôžička, ktorú vybavíte online.Pred jej žiadosťou zvážte či vaše dieťa odbor baví, doštuduje ho a následne sa v ňom zamestná. Aby ste nemuseli splácať pôžičku za vzdelanie, ktoré sa neuskutočnilo.

Voľnočasové aktivity

Niekto sa uspokojí s málom a na zábavu mu stačí 50 eur na mesiac, ďalší minie aj 100 eur či dokonca ešte viac. Všetko záleží od toho, s akou sumou peňazí od rodičov môžete mesačne počítať, prípadne od prospechového a sociálneho štipendia. Rovnako tiež od možností vášho brigádnického zárobku. V každom prípade táto položka záleží len od vás a vašich potrieb.

Nezabudnite si však odložiť nejaké peniaze aj na skriptá a kopírovanie študijných materiálov. Tieto položky zaťažia študentov najmä na začiatku akademického roka. Avšak treba s nimi počítať priebežne, a to najmä vtedy, ak vám nejaká prednáška unikla.

Čo štúdium v externej forme?

Poplatky za štúdium v externej forme pre I. a II. stupeň štúdia sú veľmi variabilné. Závisia na podmienkach jednotlivých škôl a zvoleného štúdia.

Maximálna výška ročného školného na akademický rok 2022/2023 je však stanovená opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pokiaľ váš študijný program v externej forme štúdia prebieha v kombinácii dvoch študijných odborov, tak sa suma maximálneho ročného školného pre akademický rok 2022/2023 stanovuje vo výške:

  • priemeru súm maximálneho ročného školného pre študijné programy príslušného stupňa v jednotlivých študijných odboroch,
  • v prípade, že je jeden študijný odbor hlavný a druhý vedľajší, tak podľa sumy maximálneho ročného školného v hlavnom študijnom odbore.

Sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre jednotlivé študijné programy v externej forme štúdia nájdete TU.

Záver

Aj napriek tomu, že na Slovensku je denná forma štúdia na verejnej vysokej škole bezplatná, tak vás štúdium na ostatných poplatkoch vyjde v priemere okolo 2500 až 3500 eur za rok. Znamená to, že päťročné štúdium vychádza približne na 12 500 až 17 500 eur. Samozrejme, platí to len vtedy, ak sa dokážete uskromniť. Ak plánujete napríklad bývať na priváte, treba počítať s ešte väčšou sumou.

Prvý dojem je dôležitý. Nezanedbajte oblečenie na pohovor

Previous article

4 dôvody, prečo sa oplatí investovať do trampolíny

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín