Univerzity sú inštitúcie vyššieho vzdelávania určené pre absolventa odborných škôl a gymnázií, ktorý má takto možnosť získať nové stupne vzdelania v rôznych odboroch. Univerzita sa od vysokej školy líši v tom, že je spravidla väčšia, má širšie učebné osnovy a okrem vysokoškolských diplomov ponúka aj absolventské a profesionálne tituly. Hoci univerzity na Západe vznikali až v stredoveku, v Európe, v niektorých častiach Ázie a Afriky existovali už v staroveku.

100 najlepších univerzít na svete nájdete tu