Magazín

Poznáte všetky vybrané slová po B? (ZOZNAM)

0

Vybrané slová predstavujú skupinu slov, v ktorých sa vždy a bez výnimky píše za obojakou spoluhláskou ypsilon (tvrdé „y”).

...

Pravidlo je tu potrebné preto, lebo za obojakou spoluhláskou je možné písať mäkké „i” aj tvrdé „y”. Vybrané slová sú tu na to, aby sme presne vedeli, v ktorých výrazoch je nutné použiť ypsilon.

Do zoznamu vyberáme tie slová, v ktorých sa ypsilon vždy píše za písmenom B. Celú skupinu slov nazývame vybrané slová po B a pre správne používanie je potrebné sa ich naučiť naspamäť. Školák, maturant, vysokoškolák aj každý tvorca textu po naučení týchto slov bude mať istotu, že neurobí chybu.

Vybrané slová po B

by, aby, býk, býčí, byvol, byľ, bylina, bystrý, bystrina, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), živobytie, bytosť, bytostný, bývalý, bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, bydlo (bývanie), bydlisko, byt, bytná, príbytok, dobyť (zmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (zmocňovať sa), dobytok, nábytok, zbytočný, nadbytočný, prebytok, úbytok, odbyt, neodbytný, prvobytný, kobyla, obyčaj, obyčajný.

V uvedených vybraných slovách po spoluhláske b píšeme vždy ypsilon. Jedná sa o výrazy domáce. Cudzie slová alebo prevzaté slová sa týmto pravidlom neriadia.

Kde sa vzal ypsilon

Pravidlá slovenského pravopisu na začiatku svojej cesty v 18.storočí poznali iba jedno „i”. Anton Bernolák zaviedol pravidlo, že v písanej forme sa bude používať iba jeden znak (písmeno) – mäkké „i”. Po úprave gramatiky Ľudovítom Štúrom v roku 1843 zostáva toto pravidlo v platnosti aj naďalej.

Situácia sa ale mení v roku 1852, kedy rodák z oravského mesta Trstená vypracoval novú úpravu gramatiky. V nej sa objavila novinka v podobe ypsilonu. V slovenčine odvtedy používame mäkké „i” aj tvrdé „y” súbežne. Dodnes nám obidve verzie slúžia na rozlišovanie významov, najmä v prídavných menách, ale miestami aj komplikujú život.

Učebnica informatiky, ktorú len školy a ministerstvo školstva stále neobjavili

Previous article

Na západe nič nové – Kompletný rozbor

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín