Magazín

Jazykové certifikáty ESOL, TOEFL a štatnice z angličtiny – všetko, čo potrebujete vedieť

0

V dnešnom globalizovanom svete je dôležité ovládať anglický jazyk, ktorý sa stal medzinárodným prostriedkom komunikácie. Preto nie je prekvapujúce, že mnoho ľudí sa rozhoduje získať jazykový certifikát, ktorý potvrdí ich schopnosti v angličtine. Medzi najpoužívanejšie certifikáty patrí ESOL, TOEFL a štátnice z angličtiny. Každý z týchto certifikátov má svoje jedinečné charakteristiky a použitie, a my vám ich podrobne predstavíme.

...

Certifikát ESOL

Certifikát English for Speakers of Other Languages (ESOL) je uznávaný na celom svete a je vydaný skupinou Cambridge English Language Assessment. Ide o medzinárodne uznaný jazykový certifikát, ktorý overuje schopnosť jedinca porozumieť a používať angličtinu v každodenných situáciách.

Výhody certifikátu ESOL

 • Globálna uznateľnosť – Certifikát ESOL je uznávaný tisíckami univerzít, inštitúcií a zamestnávateľov po celom svete.
 • Rôzne úrovne – Certifikát ESOL je k dispozícii na rôznych úrovniach, od začiatočníkov až po pokročilých, čo vám umožní si zvoliť najvhodnejšiu úroveň podľa vašich schopností.
 • Praktické testovanie – Skúška z certifikátu ESOL zahŕňa všetky štyri jazykové zručnosti – počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie.

Na Slovensku je možné získať certifikáty ESOL vydané skupinou Cambridge English Language Assessment cez akreditované jazykové školy a testovacie centrá. Mnohé z týchto škôl ponúkajú prípravné kurzy na skúšky ESOL a organizujú samotné skúšky.

Čo zahŕňa skúška ESOL?

Skúška ESOL testuje schopnosť jedinca komunikovať v angličtine v bežných každodenných situáciách. Obsahuje testy na počúvanie (listening), čítanie (reading), písanie (writing) a hovorenie (speaking).

Skúška sa zameriava na praktické zručnosti a schopnosť používať angličtinu vo všedných situáciách, ako je nakupovanie, cestovanie, konverzácie s priateľmi, a podobne

Ako sa pripraviť na skúšku?

 • Zabezpečte si učebnicu a študujte gramatiku, slovnú zásobu a frázy v angličtine.
 • Pravidelne si cvičte počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie v anglickom jazyku.
 • Vyskúšajte si online testy a cvičenia, aby ste si overili svoj pokrok a zvykli si na formát skúšky.

Certifikát TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je štandardizovaný test navrhnutý na meranie schopnosti anglicky hovoriacich jednotlivcov. Je vyvinutý a spravovaný organizáciou Educational Testing Service (ETS).

Výhody certifikátu TOEFL

 • Akademické účely – TOEFL je často vyžadovaným certifikátom pri prijímaní na univerzity a vysoké školy v anglicky hovoriacich krajinách.
 • Digitálna verzia – TOEFL iBT (Internet-Based Test) je moderná verzia testu, ktorá sa skladá z počúvania, čítania, písania a hovorenia cez internet.
 • Celosvetové testovacie centrá – TOEFL sa podáva na viac ako 4500 testovacích centrách vo viac ako 165 krajinách.

Test TOEFL sa koná elektronicky a prihlásiť sa naň môžete cez oficiálnu webovú stránku Educational Testing Service (ETS). Na Slovensku existujú aj špecializované jazykové školy, ktoré organizujú testy TOEFL.

Čo zahŕňa skúška TOEFL?

Test TOEFL je štandardizovaný test, ktorý meria schopnosť jednotlivca komunikovať v akademickom prostredí v anglickom jazyku.

...

Skúška obsahuje testy na počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie cez internet.
Zameriava sa na akademické zručnosti a schopnosť porozumieť univerzitným prednáškam, článkom a akademickým textom.

Ako sa pripraviť na skúšku?

 • Pozrite si študijný materiál a získajte prehľad o štruktúre testu TOEFL.
  Pravidelne cvičte testovacie úlohy, aby ste zlepšili svoje akademické čítanie, počúvanie a písanie.
 • Získajte spätnú väzbu od skúsených učiteľov alebo trénerov, ktorí vám môžu pomôcť zlepšiť vaše jazykové schopnosti.

Certifikát zo štátnic z angličtiny

Certifikát zo štátnic z angličtiny je jazykový test, ktorý je spravidla vyžadovaný pre úradníkov alebo zamestnancov, ktorí musia dokázať svoje jazykové schopnosti.

Výhody certifikátu zo štátnic z angličtiny

 • Oficiálna akceptácia – Certifikát zo štátnic je všeobecne uznaný a akceptovaný vládnymi inštitúciami.
 • Prispôsobený obsah – Testovacie materiály a tématické okruhy sú prispôsobené konkrétnym potrebám úradníkov alebo zamestnancov.

Pre získanie certifikátu zo štátnic z angličtiny sa môžete obrátiť na príslušný úrad alebo inštitúciu, ktorá je zodpovedná za státnice. Každá oblasť alebo odvetvie môže mať svoje vlastné požiadavky a postupy na získanie tohto certifikátu.

Čo obsahuje test na štátniciach z angličtiny?

Skúšky štátnic z angličtiny môžu byť špecifické pre každú oblasť alebo odvetvie.

Skúška zvyčajne zahŕňa testy na gramatiku, slovnú zásobu, písanie esejí a prezentácií, alebo komunikáciu v odborných situáciách závislých od odboru, ktorý sa skúša.

Tieto skúšky majú rôzne ciele a úrovne náročnosti, a každá z nich môže byť vhodná pre iného typu jednotlivca alebo profesionála. Je dôležité si vybrať skúšku, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám a cieľom, či už ide o štúdium v zahraničí, zlepšenie pracovných príležitostí alebo osobný jazykový rozvoj.

Ako sa pripraviť na štátnice z angličtiny?

 • Skúste si nájsť špecifické príklady skúšok z angličtiny pre vašu konkrétnu odbornú oblasť.
 • Prečítajte si odbornú literatúru v angličtine, ktorá súvisí s vašou odbornou oblasťou.
 • Praktikujte písanie esejí a prezentácií na témach súvisiacich s vašou odbornou oblasťou.

Nezabudnite, že pravidelná a disciplinovaná príprava je kľúčom k úspechu. Dávajte si ciele, sledujte svoj pokrok a neváhajte vyhľadať pomoc od učiteľov, trénerov alebo online zdrojov, ktoré vám môžu poskytnúť potrebnú podporu a materiály na prípravu.

Každý z týchto certifikátov má svoje jedinečné charakteristiky a použitie. Certifikát ESOL je ideálny pre všeobecné a praktické použitie angličtiny, zatiaľ čo certifikát TOEFL je zameraný na akademické účely. Na druhej strane, certifikát, ktorý získate na štátniciach z angličtiny je zameraný na špecifické potreby (napr. vládné inštitúcie, a podobne).

Ak sa chcete zamerať na štúdium v zahraničí alebo pracovať v medzinárodných organizáciách, odporúčame vám získať certifikát ESOL alebo TOEFL. Na druhej strane, ak potrebujete získať certifikát v súvislosti s prácou a profesionálnym rastom, štátnice z angličtiny budú pre vás najlepšou voľbou.

Trendy v oblasti online vzdelávania a e-learningu

Previous article

Ako prekonať prokrastináciu a efektívne sa učiť?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín