Štúdium v angličtine na Slovensku 

V dnešnej dobe sa stále viac ľudí venuje štúdiu angličtiny ako druhého jazyka. Mnoho krajín zaraďuje angličtinu do školských osnov a deti sa začínajú učiť angličtinu v mladšom a mladšom veku. Ani Slovensko nie je výnimkou a okrem toho, že sa na školách vyučuje angličtina ako cudzí jazyk, je na Slovensku možnosť štúdia celej školy v anglickom jazyku. Prečo je dobré študovať v angličtine a kde sa dá študovať po anglicky? 

Možnosť študovať  v angličtine na Slovensku ponúka niekoľko základných aj stredných škôl. Bilingválne stredné školy poskytujú možnosť vzdelávať sa v prevažnej časti v angličtine a vysoké školy ponúkajú malé množstvo programov, ktoré sú celé v angličtine. Ak sa rodič rozhodne, dieťa má na Slovensku možnosť študovať po anglicky od škôlky až po vysokú školu. Cudzojazyčné štúdium má množstvo benefitov.

Štúdium v angličtine pomôže v osobnom aj profesionálnom pokroku. A otvorí nové možnosti v živote. Po skončení školy dokážete zaujať miesto na globálnom trhu práce, zvýšiť svoje kariérne šance a stretávať sa s ľuďmi z celého sveta.

Je teda ľahké pochopiť, aká dôležitá je angličtina na celom svete a prečo je skvelé študovať v angličtine už počas školy. Nemať angličtinu ako cudzí jazyk, ale vzdelávať sa vo svojom odbore práve po anglicky pomôže lepšie sa naučiť jazyk a používať ho úplne prirodzene. 

Anglické materské školy na Slovensku

British International School Bratislava s. r. o., Bratislava

DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o., Bratislava

Creative Media, s. r. o., Stupava

GALILEO SCHOOL, s. r. o., Bratislava

Pettom s. r. o., Stupava

Súkromná materská škola BESST, Limbová 3, Trnava

HANDPRINTS s. r. o., Bratislava

MOUSE IN THE HOUSE – Mgr. Simona Krištofová, Stupava

Cambridge international communications, s. r. o., Bratislava

English Learning Center súkromná materská škola, Košice

Súkromná materská škola Tatranská, Košice

Splash International, Košice

Anglická škôlka Kids, Košice

Materská a jazyková škola YES, Vráble

Súkromná materská škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, Nitra

Súkromná materská škola SPEAK STAR, Banská Bystrica

Základné školy v anglickom jazyku na Slovensku

Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska 6, Bratislava

Spojená škola – ZŠ (PYP), Novohradská 3, Bratislava

Anglický program – Cirkevná základná škola Narnia PK

Súkromná základná škola – Forel International School, Trnava

Košice International School, Košice

Bilingválne slovensko-anglické základné školy na Slovensku

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

Cirkevná ZŠ sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov

Didacticus, Košice

Stredné školy v anglickom jazyku na Slovensku

S-Gymnázium Cambridge, Kremeľská 2, Bratislava

Bilingválne slovensko-anglické stredné školy na Slovensku

Súkromné gymnázium, Dudvážska 6, Bratislava

Spojená škola – Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava

Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava

Bilingválne gymnázium, Beňadická 38, Bratislava 

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava

Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava

Súkromné gymnázium VJM, Hodská 10, Galanta

Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Gymnázium, Jablonská 5, Myjava

Súkr. gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín

Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP 26, Levice

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca

Súkromné gymnázium, Nemocničná 2, Dolný Kubín

Spojená škola – Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina

Gymnázium Andreja Kmeťa, A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, Banská Štiavnica

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Súkromné gymnázium, Školská 311, Poprad

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice

Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava

Súkromná OA, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Súkr. obchodná akadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo

Obchodná akadémia, 17. novembra 2701, Čadca

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súkr. str. odborná škola, Postupimská 37, Košice

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava