Štipendiá v Anglicku a USA. V čom je rozdiel od Slovenska a ako získať štipendium zahraničného študenta?

Tak ako na Slovensku, aj vo svete sú štipendiá vyplácané mesačne alebo jednorazovo. Druhy štipendií a podmienky ich získania na líšia podľa podmienky jednotlivých krajín a univerzít. Ak sa chystáš študovať v zahraničí, môže byť pre teba zaujímavá možnosť štipendia pre zahraničných študentov, ktoré niektoré univerzity ponúkajú. Ako fungujú štipendiá v Anglicku a USA?

Štipendium (alebo grant) je všade vo svete rôzna peňažná čiastka udelená študentovi s cieľom pomôcť mu ďalej sa vzdelávať. Štipendiá nie sú pôžičkou – sú finančným darom od univerzity na podporu vzdelávania a nie je potrebné tieto peniaze vrátiť.

Štipendium v Británii

Granty a štipendiá sú ako na Slovensku, tak aj v Británii finančné odmeny, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli študentom finančne podporiť ich štúdium. Môžu byť udelené z rôznych dôvodov, a to často závisí od typu organizácie, ktorá udeľuje štipendiá. Základné štipendiá v Británii sú:

  1. Prospechové štipendium: Mnoho univerzít ponúka štipendiá študentom, ktorí dosiahnu stanovené známky na úrovni A‘, aby povzbudili študentov s vyšším úspechom, aby si vybrali svoju univerzitu. Nie všetci požadujú A*AA, niektorí ponúkajú peniaze aj za slabšie známky (ABB alebo menej).
 • Hudobné štipendiá: Ak máte hudobný talent a radi by ste počas svojho pobytu na univerzite vystupovali, existujú štipendiá ponúkajúce podporu hudobníkom. Podmienkou však sú vystúpenia a reprezentácia. 
 • Sociálne štipendium: Štipendiá na podporu, ak pochádzate z chudobného prostredia.
 • Štipendium za športový úspech: Nezáleží na tom, čo chcete študovať, ak ste dosiahli vynikajúce výsledky v športe, mnoho univerzít ponúkne štipendiá na prilákanie najlepších talentov. Počas štúdia budete, samozrejme, musieť reprezentovať univerzitu na športových podujatiach.
 • Priemyselné štipendiá: Spoločnosti alebo profesijné asociácie ponúkajú štipendiá na prilákanie talentov do svojho odvetvia alebo na nábor absolventov a niektoré zahŕňajú pracovné skúsenosti ako súčasť ponuky. Vedcom sa často ponúka zamestnanie po promócii.
 • Charitatívne štipendiá: Častejšie sa nazývajú granty alebo štipendiá a ponúkajú ich charitatívne organizácie, ktorých sú v Británii tisíce. Udelená čiastka bude spravidla nižšia a bude mať veľmi konkrétny účel v súlade s ich charitatívnymi cieľmi.

Štipendium pre zahraničných študentov v UK

K dispozícii sú rôzne možnosti finančnej podpory, ktoré vám pomôžu financovať štúdium vo Veľkej Británii.

Britská vláda ponúka stovky štipendií a dodatočnej finančnej podpory študentom z niekoľkých krajín. Môžete navštíviť web UKCISA (Rada Spojeného kráľovstva pre medzinárodné záležitosti študentov), aby ste zistili, či máte nárok na štipendium.

Mnoho univerzít ponúka plne financované postgraduálne štipendiá. Viac informácií získate na vami zvolenej univerzite.

Štipendiá v USA

Štipendiá v USA sú rozdielne od tých na Slovensku. Okrem toho, že sú podstatne vyššie, v USA to nie sú to ani peniaze zadarmo. Väčšina organizácií, ktoré ich ponúkajú, ich považuje skôr za investíciu než za dar. Z tohto dôvodu majú štipendiá spravidla prísne podmienky. 

Napríklad: Športové štipendiá prichádzajú s očakávaním zachovania určitého priemeru známok a tiež účinkovania na súťažiach a reprezentovania školy. Štipendiá môžu byť tiež podmienené vstupom do určitej kariéry, napríklad do medicíny. Iní môžu očakávať určité služby, napríklad Merrill Lynch’s Partnership Scholars Program, ktorý ponúka štipendium 2 000 dolárov výmenou za 50 hodín mentorovania študentov stredných škôl. Ako vidíš, podmienky sú naozaj odlišné od slovenských štipendií.

Základné druhy štipendií v USA:

  1. Prospechové štipendium: Nejde iba o priemer známok. Štipendiá na akademický výkon sa zameriavajú aj na ďalšie školské aktivity študenta, akými sú šport, umenie a hudba.
  2. Atletické štipendium: Študenti, ktorí dúfajú v atletické štipendium, musia preukázať vysokú úroveň schopností vo zvolenom športe a tiež dobré akademické vzdelanie. Takmer na každý šport existujú štipendiá. Študentov musí nominovať ich tréner alebo iný školský úradník.
  3. Štipendiá pre menšiny: Tieto štipendiá môžu byť všeobecné alebo špecifické z hľadiska ich etnických požiadaviek, pričom niektoré sú otvorené pre všetkých študentov menšín, zatiaľ čo iné sú navrhnuté tak, aby boli prínosom najmä pre jednu etnickú skupinu. Financovanie týchto štipendií pochádza z rôznych zdrojov od federálnej vlády po univerzity a korporácie.
  4. Štipendiá pre ženy: Existujú aj štipendiá špeciálne navrhnuté tak, aby prinášali prospech ženám. Na univerzitách dlho dominovali muži a v snahe rozšíriť príležitosti pre študentky po celej krajine bolo vytvorených mnoho štipendií pre ženy. 
 • Kreatívne štipendiá: Umenie je v Amerike veľkou súčasťou života a pre umelecky zameraného študenta je stále k dispozícii veľa príležitostí na kreatívne štipendium. Podmienkou je predloženie umeleckých diel. 
 1. Štipendiá komunitných služieb: Sú určené pre študentov s históriou zapojenia sa do komunity a získania občianskych úspechov. Existujú aj federálne študijné programy práce, ktoré priznávajú percento svojich financií študentom zapojeným do verejnoprospešných prác.

Ako získať štipendium na štúdium ako zahraničný študent v ​​USA?

V USA je vo všeobecnosti k dispozícii viac finančnej pomoci pre študentov, ktorí sa uchádzajú o postgraduálne štúdium než o vysokoškolské štúdium.

Finančná pomoc pre zahraničných študentov:

 • vládou USA financované programy, ako napr. Program zahraničných študentov Fulbright;
 • Inštitút medzinárodného vzdelávania vydáva každoročnú príručku s názvom Funding For United States Study.